ДО

                                                                                                        АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ДО

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ” ПОДКРЕПА”

 

            На свое заседание, Изпълнителният съвет на Медицинска федерация „Подкрепа“, след обсъждане на текущи и наболели проблеми в сектор „Здравеопазване“ и действията на изпълнителната власт, взе Решение да отправи отворено писмо, с което отново настояваме за оставката на министъра на здравеопазването- проф. Христо Хинков. Под негово  ръководство министерството на здравеопазването продължава да произвежда само проблеми, а не да ги решава ,никаква  експертна работа и отчайваща незаинтересованост за здравето на българската нация.

По повод скандалното премахване  на медицинските бележки Медицинска федерация „Подкрепа“ приема становището на лекарския съюз и твърди, че би следвало, когато се обсъжда такъв важен и социално значим проблем – да се вземе под внимание и какво мислят лекарите по този въпрос. Идеята да отпаднат бележките е добра, но въпросът е как ще стане това . В амбулаторен лист има доста информация, която дали би трябвало да бъде давана на училищните власти и те за какво ще я използват? Не би трябвало да се дава публично, така,че отпадането на медицинските бележки и заменянето с амбулаторен лист задава доста въпроси, които касаят нормативната уредба – как ще са защитени личните данни на детето и кой ще ползва тази информация?

Другият голям проблем : големият недостиг на специалисти по здравни грижи- медицински сестри и акушерки е неглижиран. Министерството на здравеопазването окончателно е прехвърлило тези медицински кадри в графата : нископлатени,  забравени и стопяващи се .

      Медицинска федерация „Подкрепа“  настоява и за оставката на зам. министър на здравеопазването доц.  Михаил Околийски, който заедно с проф. Христо Хинков допускат неправителственият сектор да изработва напълно непрозрачно държавни политики, касаещи децата в ранно детство. Доц.  Михаил Околийски участва активно в тази дейност пренебрегвайки научните знания и натрупания опит в ясленото дело, традиции, бит и особености на република България.

31.01.2024 г.

София

 

С уважение,

 

 

 

РОСИЦА ПАЛЕШНИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ

„ПОДКРЕПА“