Становища на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ по:

  1. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
  2. Проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г.
  3. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
  4. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  5. Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 754-01-70, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  6. Предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит /т. нар. „клас“/ с проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 от 17.01.2017 г.
  7. Предложение на КТ „Подкрепа“ за законодателна промяна в Кодекса за социално осигуряване относно редакцията на чл. 54б, (3).