Днес, 2 юли 2018 г., делегация на КТ „Подкрепа“, водена от вицепрезидента Иоанис Партениотис взе участие в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

  1. Становище на КТ „Подкрепа“ относно ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение. /Виж ТУК/
  2. Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за работното време, почивките и отпуските. /Виж ТУК/
  3. Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Закон за доброволчеството, внесен в Народното събрание на Република България с вх. № 754-01-85 от 14.12.2017 г. /Виж ТУК/