„Състояние и перспективи пред „Напоителни системи“ ЕАД“ е темата на кръглата маса, която ще проведе на 27 май 2010 г. (четвъртък) от 10.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ (ул. „Ангел Кънчев“ 2). Форумът се организира по инициатива на Конфедерация на труда „Подкрепа“ и съвместно с Министерство на земеделието и храните.
Кръглата маса ще бъде открита от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Участие ще вземат: д-р Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, г-жа Румяна Михайлова – изпълнителен директор на ИА ГИТ, г-жа Елица Попова – изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД, г-н Цветан Димитров – зам.-министър на земеделието и храните, Демина Байрактарска – директор Дирекция „Развитие на селските райони“, ст.н.с. д-р инж. Соня Чехларова – от Института по мелиорации и механизации към Селскостопанска академия, г-жа Светла Василева – председател на ФНСЗ към КНСБ.
В работата на форума ще се включи и ръководството на браншов синдикат „Напоителни системи“ към Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и управителите на клонове на „Напоителни системи“.
По време на кръглата маса ще бъдат дискутирани проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени „Напоителни системи“ ЕАД. Акцент ще бъдат и възможностите за подпомагане на дейности, свързани с хидромелиорациите по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., както и световния и европейски опит на науката в сферата на мелиорациите. Ще бъде прожектиран и снимков материал на обекти за предпазване от вредното въздействие на водата, които спешно трябва да бъдат финансирани от държавата, с цел предотвратяване и предпазване на населението от наводнения.

Кръглата маса е открита за представителите на медиите.