„Състояние и перспективи пред „Напоителни системи“ ЕАД“ е темата на кръглата маса, която ще проведе на […]