Във връзка с водени от ФТР „Подкрепа“ преговори за сключване на нов колективен трудов договор в „Столичен автотранспорт“ ЕАД, утре, 13 декември 2023 г. от 11.00 ч. по искане на Федерацията ще се състои среща с представителите на синдикалните организации и кмета на Столична община Васил Терзиев в сградата на Столична община. До момента преговорите с работодателя не дадоха резултат, макар от страна на ФТР добросъвестно в продължение на няколко месеца. Ръководството на Столичния автотранспорт отказа дори да коментира исканията на работниците.

Част от нашите искания са:

  1. За всеки отработен нощен час или част от него да се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 80% от минималната часова работна заплата на Дружеството.
  2. На водачите се заплаща 0.04% от МРЗ за всеки пропътуван километър.
  3. За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1.5% върху основното трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж.
  4. Да подсигурят средства за поевтиняване на храната по 20.00 лв. на ден за действително отработено време.
  5. Увеличение на основния годишен отпуск.

Информацията вече беше изпратена до г-н Терзиев. На срещата ФТР очаква да постигне разбиране за спешното решаване на проблемите с нелеките условия на труд и недостатъчния размер на трудовите възнаграждения, поради които шофьорите продължават да напускат и понастоящем дружеството работи с 250 водачи по-малко.

От 14 ч., отново на 13 декември, е срещата на ФТР „Подкрепа“ с изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Монов в централата на дружеството в гараж Земляне на ул. Житница 21.

ФТР „Подкрепа“ алармира, че ако не се постигне консенсус и не бъдат актуализирани допълнителните възнаграждения на работещите в автотранспорта, ще бъдем принудени да пристъпим към подготовка за провеждане на ефективни стачни действия. Срокът на действие на стария КТД изтича на 16 декември. Ако дотогава няма промяна в позицията на работодателя и не срещнем разбиране от страна на кмета на Столична община, София може да остане без автотранспорт, което ще затрудни и без това напрегнатия живот в града ни.