На 1 март 2012 г. от 15.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“, в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA, ще се проведе тридневна международна конференция на тема „Смекчаване на последиците от глобалната криза чрез социален диалог“. Конференцията ще бъде открита от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, а модератор на първия панел ще бъде генералният секретар на EZA г-жа Розвита Готбух.

Приветствия към участниците ще бъдат отправени от министъра на труда и социалната политика инж. Тотьо Младенов, президента на EZA Барто Пронк, вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков, председателя на Икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски, председателя на АИКБ Васил Велев, представители на БСК и академичните среди.

Европейският работнически център EZA е най-голямата неправителствена структура, изповядваща християнски национални ценности, в която членуват повече от 60 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 20 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от месец октомври 2010 г., заедно с полската солидарност, най-големия румънски синдикат „Kартел Алфа“ и др.

В Конференцията ще участват синдикални представители от Франция, Полша и Румъния, които съгласно работната програма ще обсъдят проблемите и обменят опит по следните теми:

  • добри практики на синдикалните организации в социалния диалог, насочен към постигане на растеж и заетост;
  • политиките, отговорите и опитът на синдикалните представители в социалния диалог, с цел справяне с последиците от кризата експертна позиция на лидери от България, Румъния, Франция и Полша;
  • националните стратегии и антикризисни предложения на синдикатите за справяне с кризата;
  •  влияние от кризата върху работещите мерките за изход от кризата, които синдикатите подкрепят.