На 1 март 2012 г. от 15.00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“, в рамките на […]
В цяла Европа единодушният политически отговор на кризата са строгите мерки и бюджетната дисциплина. Намаляване на […]