Уважаеми господин председател, уважаеми заместник председатели, Позволете ми да ви поздравя с избирането ви на тези […]
Уважаеми господин председател, уважаеми заместник председатели, Позволете ми да ви поздравя с избирането ви на тези […]