(Автор: Daniel Vaughan-Whitehead) Дали настоящата финансова и икономическа криза изостри вече съществуващите неравенства? Дали доведе до […]