УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,  КТ „Подкрепа“ счита, че гласуваният на 24 януари 2017 г. Закон за концесиите […]