Декларация на Oliver Röpke, председател на Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет   […]