Европейската комисия (ЕК) представи на Съвета предложения за решения за предоставяне на финансова подкрепа за изпълнение […]