КТ“Подкрепа“ изпълни успешно основните дейности и мероприятие, свързани с изпълнението на европейски проект VS/2020/0481 „PIT-Командироване […]