„Притеснени сме, че държавата нищо не прави, да предоговори тези 40% спрямо 2019 г за топлоелектрическите […]
Първо, да се оправи ДДС-то като основен приходоизточник, диференцирано, да бъде въведен необлагаем минимум на възнагражденията […]