На мен ми е трудно да намеря извор на оптимизъм, притесненията са всеобщи. Ние имаме изключително […]