На 27-и май бе подписано споразумение между Национална Федерация „Култура“ при КТ „Подкрепа“ и Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/. Подобно споразумение беше подписано едностранно само между БАРОК и Съюза на артистите в България, на което Федерацията остро възрази,  намирайки противоречие  с принципите на равнопоставеността между социалните партньори, и по същество  наличие на дискриминация по признак  синдикална принадлежност. От своя страна,  президентът на Конфедерацията инж. Димитър Манолов, изпрати писма до Министъра на културата, КНСБ и Стопанска камара.
С подписването  на настоящето споразумение членовете на Национална федерация култура ще могат да се ползват от договореностите в него, с което Федерацията счита  справедливостта за  възстановена, а  спорът – за приключен.

 

Подписаният документ може да откриете ТУК