На 10 юни 2022 г. 110-та сесия на МКТ прие историческа резолюция за включването на изискване […]
Още едно лято на смъртоносни горещини показва защо Европа се нуждае от закон за максималните температури […]
Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, условията на труд и отношението […]
Кодексът на труда (КТ) предвижда специална имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето на работника и […]
Ръководителите играят жизненоважна роля за подкрепа на служителите при връщането им на работа след остра инфекция […]
Връщането за работа след остра инфекция с COVID-19 или постковиден синдром може да бъде трудно. Някои […]
Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво […]
Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2022 г. Закон за защита на класифицираната информация […]
ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ Кратък списък на това какво трябва да свършат работодателят, органът по безопасност и здраве […]