Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, условията на труд и отношението […]
Връщането за работа след остра инфекция с COVID-19 или постковиден синдром може да бъде трудно. Някои […]
Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво […]
Закон за хората с увреждания, в сила от 1.01.2022 г. Закон за защита на класифицираната информация […]