На 11 март 2011 г., х-л „Рила“, зала „Адакта“ от 9.30 часа ще се проведе семинар […]
На 17 – 19 декември 2010 г. в гр. Велинград, КТ „Подкрепа“ проведе Встъпителна конференция на […]
КТ „Подкрепа“ стартира Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“. Конфедерацията създаде в цялата страна мрежа от […]
Президентът д-р Константин Тренчев ще представи Кампанията на пресконференция на 18 октомври 2010 г., понеделник, от […]