Скъпи сестри и братя, IndustriAL Global Union,  в който членуват повече от петдесет милиона работещи в […]
Скъпи приятели синдикалисти от България, Изпълнителният комитет на Международната федерация на обществените услуги /PSI/ изразява своята […]