Работещи в Агенцията за социално подпомагане са в готовност за безсрочна ефективна стачка – това каза […]
Отново ще се влезе в омагьосания кръг, администрацията ще бъде сложена на трупчета, а обществото ще […]
Агенцията за социално подпомагане, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и ФНСДУО-КНСБ подписаха нов Колективен трудов договор […]
Съкращение или пенсиониране на 15% от държавната администрация – какво предстои? Синдикатите и бизнес застанаха на […]