Работещи в Агенцията за социално подпомагане са в готовност за безсрочна ефективна стачка – това каза […]
Над 2500 работници и служители от Агенция за социално подпомагане в цялата страна, членове на Синдикат […]