„Още преди предходните избори поискахме да бъде направена такава актуализация, тъй като беше ясно, че ако […]
За пенсиите и здравеопазването беше необходима реформа. На мен не ми се иска да съм на мястото на […]
Най-вероятно правителство ще има, не защото политиците са станали по-отговорни, а защото така им налага собственият […]
В качеството ми на икономически съветник ми е трудно да дават политически оценки, но беспорно това […]