Проблемите с липсата на медицински сестри в детските градини и яслите от години са едни и […]
В България медицинските сестри са с 30 000 по-малко от необходимото за системата „Към момента все […]