В България медицинските сестри са с 30 000 по-малко от необходимото за системата „Към момента все […]