В условията на висока инфлация и неясноти относно енергийните цени, във връзка с протичащите геополитически конфликти, […]