ДО Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО […]
ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ […]