На 16.05.2022 г. бе подписан нов Колективен трудов договор в ДП НК „ЖИ“. Макар и трудно, […]
Агенцията за социално подпомагане, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и ФНСДУО-КНСБ подписаха нов Колективен трудов договор […]
ДП „Български спортен тотализатор“ и Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ подписаха Колективен трудов договор, който […]
На 29 октомври 2021 г.  Агенция по вписванията и Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при […]
Националната здравноосигурителна каса и Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ подписаха колективен трудов договор за срок […]