Повечето държави-членки на ЕС няма да могат да изпълнят целите си за инвестиции в училища, болници […]