Утре, 6 декември /сряда/ от 10:00 ч., пред Корпус 1 – Ректорат на ВСУ „Любен Каравелов“ […]
ДО ПРОФ. ДФН АНАСTАС  ГЕРДЖИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     УВАЖАЕМИ […]