Днес, 6 юли 2017 г., от 13.00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет Конфедерацията на труда „Подкрепа“ ще представи на Национален съвет за тристранно сътрудничество своите становища по дневния ред на заседанието, както следва:

  1. Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. 

      /Виж становището ТУК/

    2. Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размер на минималната работна заплата за страната през 2017 г. 

    /Виж становището ТУК/

    3. Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

    /Виж становището ТУК/

    4. Становище на КТ „Подкрепа“ относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.

    /Виж становището ТУК/