Повишените държавни разходи, записани в проектобюджета за 2022 г., който следва да влезе в сила от началото […]
ДО Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС  ДО Д-Р АНТОН […]