Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. […]
Правната гледна точна към категорията труд, експлицира понятието „Работна сила“, като съвкупност от умствени и физически […]
Правото на колективни действия за сдружаване в синдикална структура е основата, върху която се защитават общите […]