„Всеки си мисли за това как ще се яви на избори – и президент, и политически […]
„Още преди предходните избори поискахме да бъде направена такава актуализация, тъй като беше ясно, че ако […]
„Механизмът, който предлага правителството, свързан с предложението за актуализиране на пенсиите от 1 октомври, е възможно […]
В качеството ми на икономически съветник ми е трудно да дават политически оценки, но беспорно това […]