Анализирайки резултатите от изготвеното по поръчка на Европейския парламент /ЕП/ проучване Евробарометър за есента на […]
В повечето държави от ЕС заетите на минимална работна заплата са получили по-голямо увеличение и тяхната […]