На 27 септември 2022 г. между Националния осигурителен институт, Национален синдикат на административните служители „Подкрепа“ и […]
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ДО Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  ДО Г-Н […]
ДО Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ НС  ДО Д-Р АНТОН […]
Съкращение или пенсиониране на 15% от държавната администрация – какво предстои? Синдикатите и бизнес застанаха на […]