Утре, 6 декември /сряда/ от 10:00 ч., пред Корпус 1 – Ректорат на ВСУ „Любен Каравелов“ […]
Устойчивото развитие е възможно само с активното ангажиране на света на труда. Правителствата, работодателите и работниците […]