От 18-20 юни 2024 г. на 11-ия конгрес на Европейската федерация на работещите в обществените услуги […]
На 15 и 16 юни 2024 г., в Букурещ, Румъния, се проведе Конференция на Младежката мрежа […]
По повод Международния ден на домашните работници – 16 юни, всяка година Международната конфедерация на профсъюзите […]
Оказва се, че участието в изборите е приличен бизнес. Странни формации ще получат държавна издръжка за […]
Красимира Танкова, председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в завода, обясни, че основната причина за […]
След продължителни безплодни разговори относно възможностите за адекватно актуализиране на възнагражденията в „Солвей Соди“ АД, изпълнителният […]
Какво е бъдещето на въглищните електроцентрали у нас? Коментар на Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ […]
ДОКЛАД от инж. Иоанис Партениотис           Вицепрезидент, Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА” Официален делегат на българските работници […]
Ние продължаваме да сме най-бедната държава в Европейския съюз, като доходи. Когато не растат доходите, нормално […]
Според анализ на Министерството на здравеопазването към февруари 2024 г. от 181 държавни болници само 60 са достигнали […]
Има европейска директива за определяне на адекватна минимална работна заплата, срокът за чието въвеждане в българското […]
Покупателната способност не расте. Ако вие живеете под жизнения минимум, цените постоянно растат, а вашата заплата […]
Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” традиционно връчва награди от конкурса „На учителя с любов“, посветени на […]
Промените в закона за предучилищното и училищното образование са наложителни, но дали малкото козметични ремонти на […]
„Провеждайки тази национална конференция за транспониране на европейската директива за минималната работна заплата – ще обсъдим […]
         Това заяви президентът Димитър Манолов по време на конференция на тема „Европейската […]