На 13 октомври /сряда/ 2021 г. ще се проведе Национален протестен митинг-шествие „Да спасим комплекса „Марица-изток“„. […]
На 7 октомври отбелязваме Световния ден за достоен труд. Изминалата година беше изключително тежка и повече […]
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов поднесе цветя на Мемориалния знак, издигнат в чест на българските […]
Днес, 24 септември 2021 г., се проведе междинна конференция по проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността […]
„България е страната с най-висока енергийна бедност в целия ЕС. Енергийно бедните хора в страната ще се […]
На 14 септември президентът на KT „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов участва във форум за експертно обсъждане […]
„Всеки си мисли за това как ще се яви на избори – и президент, и политически […]
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ направи национално проучване по повод готовността на образователни институции и учители […]
„Няма такъв бюджет, в който да има всичко за всички, и то не може да има […]
На срещата бяха обсъдени: Методиката за изплащане на 1000,00 лева на медицинския и немедицински / шофьори […]
Действията на Съвета на директорите на „ВМЗ“ ЕАД – Сопот, под председателството на Иван Карабатаков, станаха […]
Европейската комисия се присъедини към нашите синдикални искания като призова държавите-членки да предприемат решителни действия за […]
Въпреки че настоящата 2021 г. е обявена за Международна година за премахване на детския труд, официалният брой […]