От 1 януари всички социални домове трябва да бъдат прелицензирани. Неотговарящите на изискванията ще бъдат затворени. […]
Същност и цел на този вид данъчни облекчения Драстично увеличеният размер на данъчните облекчения за деца […]
          КТ „Подкрепа“ многократно е акцентирала върху традиционното неглижиране на нуждите на […]
На 29 октомври 2021 г.  Агенция по вписванията и Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при […]
КОВИД-19 допълнително задълбочи проблемите в сектора на социалните услуги и здравните грижи. От началото на пандемията […]
Служителите, работещи в сферата на здравеопазването, са подложени на извънредно голямо напрежение от началото на пандемията. […]
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в „Business Daily“ по ТВ Европа. ВЖ. ВИДЕО. Източник и […]
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА […]
До проф. д-р Петко Салчев Управител на НЗОК гр. София ОТНОСНО: Ваша Заповед № РД-09-969 / […]
Toвa зaяви пpeзидeнтът нa KT „Πoдĸpeпa“ Димитъp Maнoлoв в пpeдaвaнeтo Моnеу.bg пo тeлeвизия Вulgаrіа ОN АІR. […]
На 13.10.2021 г. се сключи нов Анекс към действащия Общински КТД за сектор „Образование”, за следното: […]
ДО Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СОФИЯ   ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО:   т.I.29. от Заповед № […]
Включително заради ръста на цената на енергията. Човек с минимална работна заплата харчи всичките си налични […]