Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикалната секция  на КТ “Подкрепа” при Районна здравноосигурителна каса – […]
Въпрос: Имам проблеми с прекия ръководител от една година, когато ми стана началник, а бяхме колеги […]
Въпрос: Държавен служител съм, но от отдел „Човешки ресурси“ след проверка на „Инспектората“ ме уведомиха че […]
При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за […]
На български език  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  на работа.  Той  се  свързва  […]
Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. […]
Правната гледна точна към категорията труд, експлицира понятието „Работна сила“, като съвкупност от умствени и физически […]
Правото на колективни действия за сдружаване в синдикална структура е основата, върху която се защитават общите […]
Професия/ професионален опит: Експерт Заемана длъжност в синдиката: Федерален секретар За мен „Подкрепа“ е: Солидарност. „Подкрепа“ […]
Професия: юрист Професионален опит: трудовоправни въпроси, социален диалог, колективно трудово договаряне 2017 – до момента юрисконсулт […]
Професия/професионален опит: Счетоводител Заемана длъжност в синдиката: Заместник-председател в Младежка Мрежа ФСИВ “Подкрепа“ За мен „Подкрепа“ […]
На 22 февруари, в град София, се проведе встъпителна конференция по проект „Дигитален синдикализъм“. Събитието бе […]