На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на КТ „ПОДКРЕПА“  /София, ул. Ангел […]
На 19.05.2021 г. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подписа договор за изпълнение на проект „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ BG05M9OP001-1.128-0005. […]