След провеждане на отчетно-изборно събрание, на което е избрано ново ръководство на синдикалната организация, промяната следва […]
Днес, 20 октомври 2022 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе междинна конференция за представяне […]
На 29.11.2021 г. КТ „Подкрепа“ проведе встъпителна конференция за представяне на проект BG05M9OP001-1.128-0005 „Дигитална подкрепа“. Проектът […]
На 29.11.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на КТ „ПОДКРЕПА“  /София, ул. Ангел […]
На 19.05.2021 г. Конфедерацията на труда „Подкрепа“ подписа договор за изпълнение на проект „ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА“ BG05M9OP001-1.128-0005. […]