Проект „Капацитет за работа със заинтересовани страни“ стартира през януари 2013 г. […]
На 25-26 април 2013 г. в Пловдив ще се проведе двудневно обучение […]
На 22-23 април 2013 г. във Велико Търново стартира двудневно обучение на […]
В началото на 2013 г. Конфедерация на труда „Подкрепа“ стартира проект Капацитет […]