Име: Атанаска Кръстева Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ при Национален […]
Име: Ивайло Докузанов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Столична […]
Име: Румен Георгиев Младенов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Галина Петрова Ганева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в […]
Име: Огнян Димов Заемана длъжност в синдиката: Ръководител на Строителен Квалификационен Център към Ф „СИВ“ – […]
Име: Десислава Кънчева Заемана длъжност в синдиката: Експерт към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“. За мен „Подкрепа“ […]
Име: Радостина Юлиянова Стоянова Заемана длъжност в синдиката: Член на Младежката мрежа на КТ „Подкрепа“ и […]
Име: Пламен Симеонов Съев Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“  […]
Име: Татьяна Евсеева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в Социален […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ООД […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ЕООД […]
Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Синдикална секция на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във ВиК Бургас. […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК услуги“ […]
Име: Румен Гатев Минчев Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Пенка Иванова Митрева Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Ремзи Хасанов Имамов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към […]
Име: Малинка Ангелова Витанова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ “Подкрепа” при […]
Име: Красимира Димитрова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция в Централната администрация на Агенцията […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Регионален професионален синдикат на КТ „Подкрепа“ – Благоевград, Председател на […]
Заемана длъжност в синдиката:  Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Бюро по труда“ […]