Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ООД […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ЕООД […]
Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Синдикална секция на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във ВиК Бургас. […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК услуги“ […]
Име: Румен Гатев Минчев Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Пенка Иванова Митрева Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Ремзи Хасанов Имамов Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към […]
Име: Малинка Ангелова Витанова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ “Подкрепа” при […]
Име: Красимира Димитрова Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция в Централната администрация на Агенцията […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Регионален професионален синдикат на КТ „Подкрепа“ – Благоевград, Председател на […]
Заемана длъжност в синдиката:  Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Бюро по труда“ […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикалната секция  на КТ “Подкрепа” при Районна здравноосигурителна каса – […]
Професия/ професионален опит: Експерт Заемана длъжност в синдиката: Федерален секретар За мен „Подкрепа“ е: Солидарност. „Подкрепа“ […]
Професия: юрист Професионален опит: трудовоправни въпроси, социален диалог, колективно трудово договаряне 2017 – до момента юрисконсулт […]
Професия/професионален опит: Счетоводител Заемана длъжност в синдиката: Заместник-председател в Младежка Мрежа ФСИВ “Подкрепа“ За мен „Подкрепа“ […]