Повечето държави-членки на ЕС няма да могат да изпълнят целите си за инвестиции в училища, болници […]
Кои са важните теми за хората и как да ги направим приоритет? Влияе ли политическата нестабилност […]
Милиони хора, работещи през дигитални платформи, най-накрая ще получават минимална заплата, обезщетение за болест и други […]
Съгласно приетите през месец декември миналата година от Съвета на ЕС нови фискални правила, държавите-членки в […]
  Анализирайки резултатите от изготвеното по поръчка на Европейския парламент /ЕП/ проучване Евробарометър за есента на […]
В повечето държави от ЕС заетите на минимална работна заплата са получили по-голямо увеличение и тяхната […]