На 18.05.2022 г. Федерация на транспортните работници „Подкрепа“ и Съюза на транспортните синдикати в България ще […]
В отговор на изпратения от Синдиката на административните служители “Подкрепа” сигнал, министърът на труда и социалната […]
ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ДО Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА […]
Агенцията за социално подпомагане, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и ФНСДУО-КНСБ подписаха нов Колективен трудов договор […]
От 1 януари всички социални домове трябва да бъдат прелицензирани. Неотговарящите на изискванията ще бъдат затворени. […]