Водещи новини

Според анализ на Министерството на здравеопазването към февруари 2024 г. от 181 държавни болници само 60 са достигнали нивата на предишния колективен трудов договор (КТД), който изтече […]
На 27 май ще има заседание на експертна работна група за преговори за КТД в здравеопазването. Искаме 20% увеличение на възнагражденията в общинските болници. Освен […]
Има европейска директива за определяне на адекватна минимална работна заплата, срокът за чието въвеждане в българското законодателство изтича през тази година. По тази тема е […]
„Провеждайки тази национална конференция за транспониране на европейската директива за минималната работна заплата – ще обсъдим предизвикателствата и възможностите за защита адекватността на доходите и […]

Последни публикации

Свържете се с нас!