От името на Конфедерация на труда „Подкрепа” и от свое име изказвам благодарност за участието на […]
С гласовете на 563 делегати ХI-тият КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“ преизбра за свой президент Димитър Манолов […]
Уважаеми г-н Президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“, Уважаеми г-н Президент на Република България, Уважаеми г-н […]
Уважаеми г-н президент, Уважаеми г-н министър-председател, Господа министри, Уважаема г-жо кмет, Ваши превъзходителства, Колеги от КНСБ […]
На 8-9 февруари 2023 г. ще се проведе XI-тият КОНГРЕС на Конфедерация на труда “Подкрепа”, който […]
КТ “Подкрепа” изказва своята благодарност на екипа и потребителите от Дневен център “Св.Св. Козма и Дамян” […]
Регистрацията на делегатите на XI-тия КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 7 […]
XI-ият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 8-9 февруари 2023 г. в […]
КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири години. КОНГРЕСЪТ приема Устав, […]